Hvad er forskellen egentlig på terapi og coaching?

Hvad er forskellen egentlig på terapi og coaching?

Terapi eller coaching? Det spørgsmål får jeg tit. Både fra mennesker, som er interesseret i, hvad jeg laver, og personer, der er i tvivl om, hvad der vil være bedst for dem. For hvad er egentlig forskellen mellem terapi og coaching? Jeg tilbyder selv begge dele og må indrømme, at grænsen i mit virke kan være udflydende, selvom der er forskelle. Også andre end den meget firkantede definition af terapien som bagudrettet og coaching som fremadrettet. Derfor kigger jeg lidt nærmere på de bagvedliggende teorier og metoder her.

Psykoterapi, som nok er den bedst kendte form for samtalebaseret terapi, har rødder i den medicinske behandling. Psykoterapiens fader, Freud, var nemlig uddannet læge med speciale i neurologi, og hans tankegang præger stadig den terapeutiske metode. For eksempel er intentionen med psykoterapi ofte at behandle et problem i klientens liv - sorg, angst, depression, osv. - hvor hensigten i coaching ofte er at opnå en udvikling. Med andre ord bliver målet i terapien ofte formuleret som noget negativt, vi vil væk fra, og i coachingen som noget positivt, vi vil henimod. Den skelnen er jeg ikke glad for, fordi jeg eksempelvis ikke arbejder med at komme ud af sorgen. Men når vi nu er ved ordene, så er der også her nogle grundlæggende forskelle.

Overfladisk coaching eller navlepillende terapi

Sprogbrugen inden for psykoterapi er ofte negativt ladet, selve samtalen bliver ofte kaldt behandling og de mennesker, der opsøger en psykoterapeut, for patienter eller klienter. Coaching benytter sig af mere positivt ladede ord, samtalen bliver kaldt sparring eller rådgivning og den person, som opsøger en coach, som coachee. Sproget antyder altså, at der er et mere ligeværdigt forhold i den coachende samtale end i den terapeutiske.

Antydningen bliver underbygget af et populært motto inden for coaching, som lyder, at du selv har svaret på dine udfordringer. Coachens opgave er at stille de spørgsmål, der hjælper dig til at finde det og skabe ny læring. Modsat har mange klassiske psykoterapeuter ingen gang involveret klienten i at definere målene med behandlingen, men har i stedet taget udgangspunkt i deres egen viden om specifikke psykologiske processer. Det har fået nogle til at dømme coaching som overfladisk og psykoterapi som navlepilleri.

For mig handler det om at finde en balance. Både i terapeutiske og coachende samtaler bliver du inddraget i at definere intentionen med vores samtale - og det kan både være en intention om at slippe af med noget gammelt og et ønske om at udvikle noget nyt. Jeg stiller mange spørgsmål undervejs, men inddrager også teorier, metoder og konkrete øvelser, som jeg vurderer vil være effektfulde for dig. På den måde blander jeg formerne og har både fokus på dine situation her og nu, på dine barndomstraumer, handlemønstre og overbevisninger og på dine drømme for fremtiden. Men i sorgterapien fokuserer vi specifikt på sorgen, og hvad den har gjort ved dig, mens jeg i intuitiv coaching har et bredere perspektiv, og du i højere grad selv er med til at sætte rammerne for dit forløb.

Der kan være mange formål med at gå i terapi eller opsøge en coach. De fleste kommer til mig for at arbejde med sorg, angst eller selvværdsproblmer, der sænker deres livskvalitet, få afklaret eksistentielle spørgsmål eller få hjælp til personlig udvikling. Uanset om du vælger terapi eller coaching, så foregår samtalerne med mig i et fortroligt rum, hvor jeg er underlagt tavshedspligt. Det er også et frirum uden tabuer. Du må være her med hele dig!

Hjælp til selvhjælp

Min intention er at hjælpe dig til at være mindre bundet af irrationelle mønstre og behov (eksempelvis for at følge normen, for kontrol eller andres anerkendelse) og få mere frihed i dit liv. Gennem samtalerne støtter jeg dig i at få indsigt i dine mønstre, aflærer dem der ikke tjener dig længere og indlærer nye færdigheder. Men jeg ønsker også at støtte dig udenfor samtalerummet, og derfor lægger jeg også vægt at give dig konkrete redskaber med hjem, som kan støtte din proces.

Hvis vi eksempelvis arbejder med tosporsmodellen i sorgterapien, taler vi også om hvilke små ritualer, der kan støtte dig i at skifte fra tabets spor til fremtidens spor. Hvis vi arbejder med at lytte mere til dit hjerte og din inderste visdom i hverdagen, træner vi også mindfulnessmetoder, der støtter dig i dette. Og hvis vi arbejder med at slippe eksamensangst, kan du også få en behandlingsflaske med Bachs blomsterremedier med hjem.

Ansvaret for at skabe et meningsfyldt liv er dit, men vi kan alle få brug for lidt ekstra støtte på den livslange rejse, som selvudvikling er. Det er det, som både terapien og coachingen i min optik kan være. Hånden i ryggen, det kærlig spark bagi eller det ekstra kram.